Kezdőlap Rólunk Bemutatkozunk Kiadányaink Partnereink Szakterületek Adatvédelem (GDPR) Innováció és technológia Ingatlan és beruházás Infokommunikáció Menedzsment és munkajog Gazdaság és vállalkozás Cikkek Adatvédelem (GDPR) Gazdaság és vállalkozás Infokommunikáció Ingatlan és beruházás Innováció és technológia Menedzsment és munkajog Megjelenések Kapcsolat
A GDPR „saláta” – Feltét-variációk: I. Biometrikus adatok
jelen cikkünk 2019. május 8. napján íródott, 2019. szeptember 18. napján frissítettük

A biometrikus azonosítás nem mai találmány. Az ősi Babilonban üzletkötés során a felek agyagtáblákon használták ujjlenyomataikat. Az ősi Kínában agyagpecséteken találták ujjak nyomait, a szerződéseket ujjlenyomatukkal hitelesítették a felek. Kínai tárgyaláson a lopás bizonyítékául kéznyomatot használtak, és több, a 14. századi Perzsiából származó hivatalos kormányzati papíron is ujjnyomokat, lenyomatokat találtak. Egy perzsa hivatalnok, aki orvos isvolt, pedig kijelentette: nincs két megegyező ujjlenyomat.


A GDPR fogalomhasználatában a biometrikus adat egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását. Ilyen adat lehet például az arckép, ujj –vagy tenyérlenyomat, íriszkép, retina érmintázata, vénahálózat térképe(statikus biometrikus azonosítók), illetve viselkedési jellemzők is minősülhetnek biometrikus adatnak, így például: a járásminta, gépírásminta, dinamikus aláírás (dinamikus biometrikus azonosítók).

A munkavállalók biometrikus azonosításának kérdésével már a 95/46/EK irányelv (Adatvédelmi Irányelv) 29-es cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (29-es Munkacsoport) is foglalkozott. A 29-es Munkacsoport kimondta, hogy biometrikus adat kizárólag akkor kezelhető, ha az megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű. A biometrikus adatok kezelésének szükségesnek, arányosnak kell lennie, illetve további feltétel, hogy a kívánt célt az adatkezelő a magánszférát kevésbé korlátozó intézkedéssel egyébként nem tudná elérni. 

Ennek megfelelően nem minősül jogszerűnek az a munkáltatói gyakorlat, melynek keretében a biometrikus adatok felhasználására munkaidő-nyilvántartás vezetésével összefüggésben kerül sor, hiszen erre egyéb technológiák is a munkáltató rendelkezésére állnak. Ugyancsak kétséges a jogszerűsége azon gyakorlatnak, mely során a munkáltató olyan pénztárgépet helyez üzembe, amely a munkavállaló azonosítását annak ujjlenyomata alapján végzi el. 

A GDPR salátatv. a munkavállaló biometrikus adatainak kezelésével kapcsolatos részletes és a személyes adat speciális minőségére tekintettel kifejezetten szigorú szabályokat vezet át a Munka törvénykönyvébe. A biometrikus adatok ezen fokozott védelmét az indokolja, hogy az előzőekben bemutatottak szerint azok az érintettre jellemző, őt azonosító, időtálló információk, ezáltal pedig az érintett magánszférájára is jelentős hatást képesek gyakorolni.

Rögzítésre került, hogy biometrikus adatok kezelésére kizárólag a munkavállaló azonosítása céljából valamely dologhoz vagy adathoz, elzárt területhez történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kerülhet sor, amennyiben

  1. a jogosulatlan hozzáférés a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy
  2. valamely más törvényben védett érdek súlyos vagy tömeges sérelmének veszélyével járna.

Az Mt. példálózó felsorolásban rögzíti továbbá azokat az eseteket, melyek a jelentős védett érdek körébe tartoznak:

  1. legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok védelméhez,
  2. a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,
  3. a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,
  4. a nukleáris anyagok őrzéséhez,
  5. a Büntető Törvénykönyv szerint legalább különösen nagy vagyoni érték védelméhez fűződő érdek.

Abban az esetben, ha a munkáltató biometrikus adatokat is kezelni kíván, úgy az általános adatvédelmi szabályoknak való megfelelésen túl azt is igazolnia kell, hogy a biometrikus adatok kezelésére vonatkozó feltételek fennállnak.

További cikkeink a témában

 

Enyém, tied, miénk? 4+1 kérdés, ami felmerülhet a közös tulajdon kapcsán

2016. szeptember 22. Közös tulajdonról akkor beszélünk, ha egy dolog fölött több személynek van tulajdonjoga meghatározott hányadok szerint. A közös tulajdonjog esetén minden tulajdonostárs az egész dolog tulajdonosa, de csak meghatározott rész, az úgynevezett tulajdoni hányad erejéig. A tulajdonosi jogok (úgymint birtoklás, használat, rendelkezés) valamennyi tulajdonostársat megilletik, azonban ezeket csak egymásra tekintettel gyakorolhatják a tulajdoni hányaduk alapján. De nézzük meg a tulajdonosi […]

Big brother, avagy bekamerázhatóak-e a munkahelyek? -1. rész

2019. január 13. „A munkáltató tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a munkahelyen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.” Az esetek többségében ezzel ki is merül a munkáltatók kamerarendszer-üzemeltetésselkapcsolatos tájékoztatója, holott akár az Általános Adatvédelmi Rendelet (ismertebb nevén: GDPR), akár a hazai vonatkozó jogszabályok (különösen a Munka Törvénykönyve vagy a Vagyonvédelmi törvény) rendelkezései szerint is kiterjedt tájékoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót nemcsak a kamerarendszer üzemeltetésének tényéről, de például a kamerák […]

A gyermek után járó szabadság

2018. december 31. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a munkavállalót a 116. §-banrögzített alapszabadságon felül meghatározott pótszabadság igénybevételére jogosítja a gyermekvállalással kapcsolatosan. Egyfelől, az apa a gyermek születésekor, a gyermek születésére tekintettel öt, ikergyermekek esetén hét munkanap pótszabadságra jogosult, melyet a kérésének megfelelően kell kiadni a születést követő második hónap végéig.Másfelől, ezen egyszeri jogosultságon felül a szülőket a gyermek születésétől a gyermek 16 éves koráig az alapszabadságon felül […]

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kapcsolatfelvétel

Rugalmasság

Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében akár cégénél kihelyezve is segítünk sürgős jogi problémáinak megoldásában. Munkatársaink telefonon és e-mailen is elérhetőek.

Gyorsaság

Irodánk a cégjogi és a szerződések elkészítésével kapcsolatos feladatokat 5 munkanapos határidővel vállalja. Egyéb munkatípusokkal kapcsolatban egyedi határidők megadásával igyekszünk a leghatékonyabb és leggyorsabb megoldást kínálni Önnek és cégének.

Hatékonyság

Ügyfeleink hatékony, lényegre törő, gyors és precíz kiszolgálása alapelveink egyike. Nem végzünk felesleges, időhúzó munkát, így Önnek sem kell a jó megoldásra napokat várnia!

Szakértelem

Jogász munkatársaink kiemelkedő szakértelemmel látják el a megjelölt szakterületeken cége ügyeit a magyar mellett angol nyelven is. Így a mi szaktudásunk az Ön vállalatának építőköve.