Kezdőlap Rólunk Bemutatkozunk Kiadányaink Partnereink Szakterületek Adatvédelem (GDPR) Innováció és technológia Ingatlan és beruházás Infokommunikáció Menedzsment és munkajog Gazdaság és vállalkozás Cikkek Adatvédelem (GDPR) Gazdaság és vállalkozás Infokommunikáció Ingatlan és beruházás Innováció és technológia Menedzsment és munkajog Megjelenések Kapcsolat

Drónok „harca” – A drónhaszálat során felmerülő adatvédelmi kérdések és problémák

A pilóta nélküli légi járművek vagy más néven drónok széles körű elterjedése maga után vonja számos jogterület módosulását.

A Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 2016 decemberében alkotta meg a pilóta nélküli légi járművek repülésére vonatkozó jogszabály-tervezetet. A tervezet német minta alapján méret szerint kategóriákba sorolja a drónokat. Az általános szabályokon túl a különböző drónok használatát többletfeltételekhez köti a jogalkotó, így például felelősségbiztosítás meglétét követeli meg. Az előírások a pilóta nélküli légi járműveket használó személyekre vonatkozó elvárásokat is rögzítenek.

Jelen írásban a drónok használata által felmerülő adatvédelmi kérdéseket tárgyaljuk. Az erre vonatkozó problémákat kimerítően tárgyalja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság drónokkal megvalósított adatkezelésről szóló ajánlása. 1A drónhasználat adatvédelmi kérdései

A drónok használata során a rájuk szerelhető kiegészítő eszközök révén az eddig ismert és szabályozottaktól eltérő adatkezelés valósul meg. A drónokkal megvalósuló adatkezelés leginkább atipukus jellemzője, hogy még rendeltetésszerű használatuk is indokolatlan mértékű behatolást jelenthet a személyek a magánszférájába.

Egy drónra szerelt videokamera válogatás nélkül gyűjthet adatot mindenről, ami a látókörébe kerül, és képes arra, hogy személyeket kövessen, anélkül, hogy erről az érintetteknek bármilyen tudomásuk volna. A dróntechnológia adatvédelmi szabályozása hiányában az adatkezelő könnyen képessé válhat rejtett megfigyelések megvalósítására, hiszen a megfigyelést lehetővé tévő drón sokszor egyáltalán nem észlelhető.

A drónhasználat során megvalósuló adatkezelés sértheti az adatvédelem egyik legfontosabb alapelvét, a célhoz kötöttség követelményét. A repülések során rögzített adatok széles skálája szükségszerűen az eredeti céltól eltérő adatkezelést is maga után von, így akár készletező adatgyűjtésre is alkalmassá teszi a drónt használó személyeket.

Az, hogy a drónok a levegőből, szokatlan és elérhetetlen magasságból és pozícióból gyűjtenek adatot, két fontos problémát vet fel. Első, hogy az adatalany nem is érzékeli az adatkezelést, így a tájékoztatása és hozzájárulása nyilvánvalóan hiányzik. Második, hogy még ha az adatalany tudomást is szerez az adatkezelésről, nem tudja érvényesíteni jogait, hiszen nem ismeri meg az adatkezelő személyt.

A dróntechnológia nem megfelelő szabályozása lehetőséget nyújt az egyének magánszférájának nagymértékű megsértésére, az állampolgároknak legintimebb magánéletébe való beavatkozásra. Erre tekintettel a közeljövőben a pilóta nélküli légi járművek repülésére vonatkozó jogszabály-módosítás mellett a NAIH tájékoztatása alapján várható az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény drónokra vonatkozó átfogó módosulása is.

1 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a drónokkal megvalósított adatkezelésekről

Mire figyeljünk a drónhasználat során?

Mivel jelenleg nincs speciális hazai szabályozás a fenti tárgyban, viszont a drónok viszonylag alacsony áron elérhetőek bárki számára, a magáncélú felhasználás kiemelkedően magas kockázatokat rejthet magában. A drónok felelőtlen használata könnyen bűncselekmény, szabálysértés (személyes adattat visszaélés vétsége, zaklatás vétsége, magánlaksértés) megvalósításához vezethet, amely esetében a felelősség a drón használóját terheli.

Erre tekintettel cikkünk lezárásaként pár pontban összefoglaljuk NAIH drónhasználókra vonatkozó legfontosabb tanácsait:

i. A drón használatával megvalósuló adatkezeléssel érintetteket olyan tájékoztatásban kell részesíteni, amely alkalmas arra, hogy az adatalany eredményesen fel tudjon lépni személyiségi jogai és személyes adatai védelme érdekében;
ii. A drón nem használható más megfigyelésére, követésére (kivéve, ha ehhez a jogosult előzetesen hozzájárult);
iii. A drón nem használható olyan tevékenységre, amely állami feladat (pl.: közbiztonság, bűncselekmény üldözése, katasztrófa elhárítása, tűzoltás stb.) körébe tartozik;
iv. A drón magáncélú használata során meg kell felelni az adatkezelő beazonosítási kötelezettségnek. Így a drón használata előtt be kell szerezni a szükséges hatósági engedélyt, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adatalanyok érintetti jogaikat gyakorolják.
v. A drónok közterületen történő használata hatósági engedélyhez kötött.
vi. Nem hozható nyilvánosságra (internet, közösségi média) olyan személyes adat, amelyre vonatkozóan az adatkezelőnek nincs előzetes hozzájárulása az adatalany részéről.

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

Kapcsolatfelvétel

Rugalmasság

Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében akár cégénél kihelyezve is segítünk sürgős jogi problémáinak megoldásában. Munkatársaink telefonon és e-mailen is elérhetőek.

Gyorsaság

Irodánk a cégjogi és a szerződések elkészítésével kapcsolatos feladatokat 5 munkanapos határidővel vállalja. Egyéb munkatípusokkal kapcsolatban egyedi határidők megadásával igyekszünk a leghatékonyabb és leggyorsabb megoldást kínálni Önnek és cégének.

Hatékonyság

Ügyfeleink hatékony, lényegre törő, gyors és precíz kiszolgálása alapelveink egyike. Nem végzünk felesleges, időhúzó munkát, így Önnek sem kell a jó megoldásra napokat várnia!

Szakértelem

Jogász munkatársaink kiemelkedő szakértelemmel látják el a megjelölt szakterületeken cége ügyeit a magyar mellett angol nyelven is. Így a mi szaktudásunk az Ön vállalatának építőköve.