Új munkakör, újra próbaidő?

június 21, 2017
Mi is az a próbaidő?

A hatályos munkajogi szabályozás szerint a munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor úgynevezett próbaidő köthető ki. Ennek célja, elsősorban, hogy a munkáltató megismerje a munkavállaló magatartását, képességeit, a munkavállaló pedig megtapasztalja a munkahelyi környezetet és elvárásokat. A próbaidő tartama általában harminc nap, melytől a felek közös megegyezéssel vagy kollektív szerződéssel eltérhetnek mind kisebb, mind nagyobb mértékben, azonban a próbaidő mértéke a három, illetve kollektív szerződés esetén a hat hónapot nem haladhatja meg.

A próbaidő alatt a feleknek lehetőségük van kockázatmentesen eldönteni, hogy kívánnak-e egymással együttdolgozni, azaz a próbaidőben történő felmondás semmi további jogi vonzattal (felmondási idő, felmentési idő, indoklási kötelezettség) nem jár, a munkaviszonyt egyoldalú akarattal, azonnali hatállyal meg lehet szüntetni szükség esetén.

Mikor és hogyan köthető ki a próbaidő?

Próbaidő csak és kizárólag a munkaszerződés megkötésekor és írásban köthető ki. Ha ezt a felek nem tették meg, úgy annak fennállására később egyik fél sem hivatkozhat, és magába a munkaszerződésbe sem kerülhet be utólagosan.

A próbaidő egyszer, a felek közös megegyezésével írásban módosítható, de a teljes próbaidő ezzel a módosítással sem haladhatja meg a fent már említett időtartamokat.

Új munkakör

Ha a munkavállaló új munkakörbe kerül, azzal a fennálló munkaviszonya nem szűnik meg, csupán módosul, azaz a munkaszerződését is módosítani szükséges. Ez a módosítás azonban nem érinti a már fennálló munkaviszony keletkezését, így az új munkakörre vonatkozóan próbaidő sem köthető ki, hiszen nem új munkaviszony létesült.